Skip to content

Bluegrass – Vad är det?

Bluegrass är en typ av genre nära besläktat med country med rötter i amerikanska söderns folkmusik. Bluegrass är en mix mellan traditionell skotsk, engelsk och irländsk musik blandat med amerikansk jazz, gospel och blues. Just namnet ”Bluegrass” tros ha fått sitt fäste i slutet av 1950-talet och att det var ”taget” från Bill Monroes band, ”Blue Grass boys band”. Bill Monroe blev något av en frontfigur för bluegrass-musiken och kallas ofta för ”fadern av bluegrass” på grund av allt inflytande han haft över genren. Även om Blue Grass boys band rönte stora framgångar och var väldigt populära på grund av deras säregna och originella sound så var det först när andra band började ta efter och spela musik i snarlika samma unika stil som genren sägs ska ha blivit ”född”.

Bluegrass – undergenrer

Inom bluegrass finns det flera typer av undergenrer. Det finns exempelvis flera mer progressiva bluegrassband som kännetecknas av att de använder elektriska instrument samt att deras musik ofta influeras av andra musikgenrer som till exempel rock. En annan undergenre av bluegrass är Evangelisk bluegrass där texterna generellt är kristna.

Traditionell bluegrass

Traditionell bluegrass består, till skillnad från vissa av undergenrerna och traditionell nationalmusik, i huvudsak av musiker som spelar enkla folksånger med akustiska stränginstrument. De vanligaste instrumenten som ofta återfinns i bluegrassband är banjo, mandolin, gitarr, fiol och bas. Det hör lite till de traditionella bluegrassmusikerna att hålla sig till de ”traditionella instrumenten”. Deras främsta förebild för traditionell bluegrass är ofta Blue Grass Boys, Bill Monroes band som var aktiva i mitten av 1900-talet. Bland traditionella bluegrassband finns populära band så som Larry Sparks and The Lonesome Ramblers, Doyle Lawson and quicksilver och The Gibson brother som allihopa rönt stora framgångar inom genren.

Progressiv bluegrass

En skulle kunna säga att progressiv bluegrass kännetecknas av tre delar. Det första är att de grupperna som spelar progressiv bluegrass oftast använder sig av elektriska instrument så som elektriska trummor och elektriskt piano. Det andra som kännetecknar den progressiva bluegrassen är att den influeras av andra genrer och i synnerhet rocken. Den tredje och sista delen som gör att en urskilja den progressiva bluegrassmusiken från den mer traditionella är att de band som spelar mer progressiv bluegrass tenderar att ha ”jam-sessioner” där de improviserar mycket.

Newgrass

På senare tid har även de som spelar traditionell bluegrass-musik börjat att lyfta in andra instrument i deras repertoar. Instrument så som dragspel, trummor, elgitarr och dragspel har letat sig in i genren av traditionell bluegrass-musik som brukar kallas för ”Newgrass”.

Vad handlar Bluegrass om?

Musiken inom bluegrass är ofta sånger om miljön där människorna levde där bluegrass-musiken föddes. Klassiska teman om förlorad kärlek blandas med berättelser om vardagen, om den tuffa ekonomiska situationer på landsbygden och kolbrytningsindustrin.

Nya trender inom bluegrass

Bluegrass blir en allt mer populär genre av musik och når en allt bredare publik. Artister som tilltallat massorna har gett sin in i bluegrassgenren. Artister som exempelvis Dolly Parton och Patty Loveless har vardera släppt flertalet album med bluegrass-inriktning.

Privacy Policy